Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 24/8 đến ngày 29/8/2020

22 Tháng Tám 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 26.8.2020

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 5, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Quản lý cụm di tích Đình - Chùa Hổ Lao, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. HV: Nguyễn Văn Sơn. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

Đề tài 2: Văn hóa học đường trong các trường trung học phổ thông tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. HV: Phạm Xuân Hoàn. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 27.8.2020

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 3,4, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Nghệ thuật điêu khắc chùa Tây Phương trong dạy học môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. HV: Nguyễn Minh Tân. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Tạo.

 

Đề tài 2: Vận dụng nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống Thanh Hóa thế kỷ XVII vào dạy học môn trang trí ở trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. HV: Lê Thị Minh Thư. NHDKH: PGS.TS. Lê Văn Tạo.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn