Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021

06 Tháng Tư 2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 08.4.2021

 (Thứ 5)

Thảo luận, xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 10 và 13- chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Hội đồng thảo luận:

Đề tài 1: Quản lý quần thể di tích Đền Cao – phường An Lạc – thành phố Chí Linh, Hải Dương. HV: Trần Ngọc Hoa. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ.

Đề tài 2: Quản lý khu di tích lịch sử đền thờ Chu Văn An (thành phố Chi Linh, tỉnh Hải Dương. HV: Nguyễn Thị Thơ. NHDKH: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức.

Hội đồng xét duyệt đề cương:

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Phú Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. HV: Lê Thị Loan.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 14.4.2021

 (Thứ 4)

Thảo luận, xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 7 và 13- chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Hội đồng thảo luận:

Đề tài: Quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Thành Tuyên. NHDKH: TS. Nguyễn Trọng Phượng.

Hội đồng xét duyệt đề cương:

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Nghè, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. HV: Nguyễn Thị Thu Hằng.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn