Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 22 tháng 4 năm 2021

19 Tháng Tư 2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 22.4.2021

 (Thứ 5)

Thảo luận luận văn thạc sĩ khóa 11 - chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài 1: Dạy học hát cho học sinh lớp 4 trường Tiểu học Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. HV: Nguyễn Ngọc Linh. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Đề tài 2: Rèn luyện kỹ năng biểu diễn cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. HV: Trần Thu Hương. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn