Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 04/5 đến ngày 16/5/2021

29 Tháng Tư 2021

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 05.5.2021

 (Thứ 4)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 6 - chuyên ngành LL&PPDH BM Mỹ thuật.

 

Đề tài 1: Vận dụng nghệ thuật trang trí chùa Hương Vân, Triều Khúc vào dạy học phân môn Trang trí tại Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót, Hà Nội. HV: Lê Thu Hằng. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Cường.

 

Đề tài 2: Dạy học môn Mỹ thuật trong trường Tiểu học Đông Vệ 2 - Thanh Hóa theo hướng tiếp cận năng lực. HV: Nguyễn Thùy Dương. NHDKH: TS. Đào Thị Thúy Anh.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 14.5.2021

 (Thứ 6)

Xét duyệt đề cương luận văn  thạc sĩ khóa 9 - chuyên ngành LL&PPDH BM Mỹ thuật.

Phòng Bảo vệ Luận văn