Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN HOÀNG TỊNH UYÊN

15 Tháng Mười 2022

THÔNG BÁO

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN HOÀNG TỊNH UYÊN

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Dạy học hát Lý Huế cho học sinh Trung cấp Âm nhạc tại Học Viện Âm nhạc Huế.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

Các file đính kèm:

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Anh)
  4. Trích yếu luận án (bằng tiếng Việt)
  5. Trích yếu luận án (bằng tiếng Anh)
  6. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt)
  7. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Anh)
  8. Quyết định thành lập hội đồng

 

Thông báo cũ hơn: