Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS TRƯƠNG QUANG MINH ĐỨC

15 Tháng Mười 2022

THÔNG BÁO

ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LUẬN ÁN CỦA NCS TRƯƠNG QUANG MINH ĐỨC

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đăng tải nội dung luận án của Nghiên cứu sinh Trương Quang Minh Đức

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Mã số: 9140111

Đề tài: Dạy học hát Bài Chòi và Lý Quảng Nam cho học sinh Trung học cơ sở.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Hoa

Các file đính kèm:

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (bằng tiếng Anh)
  4. Trích yếu luận án (bằng tiếng Việt)
  5. Trích yếu luận án (bằng tiếng Anh)
  6. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt)
  7. Đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Anh)
  8. Quyết định thành lập hội đồng

 

Thông báo cũ hơn: