Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Vận dụng yếu tố đậm nhạt trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh vào dạy học môn Bố cục chất liệu cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020
Xem
Đề tài cấp Khoa

Sử dụng Graph trong dạy học học phần Tâm lý học tiêu dùng, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Quỳnh Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu vai trò của ký họa trong xây dựng tác phẩm Hội họa ứng dụng vào giảng dạy Sư phạm mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trương Tuấn Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2020
Xem
Nhiệm vụ Giáo dục bảo vệ môi trường cấp Bộ

Chuỗi hoạt động và Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục năm 2021

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Phạm Minh Phong
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:1/2021-12/2021
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Giáo dục Giá trị nghệ thuật Chèo cho học sinh Trung học phổ thông vùng Châu thổ Sông Hồng

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Hà Thị Hoa
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:01/2020-3/2022
Xem
Nhiệm vụ Giáo dục bảo vệ môi trường cấp Bộ

Tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hình thức sân khấu hóa và triển lãm tranh, đồ họa, thời trang cho sinh viên sư phạm trên địa bàn Hà Nội. Mã số: B2020-GNT-05-MT

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Đào Đăng Phượng
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2020
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiên cứu xây dựng mô hình giáo dục Âm nhạc cho học sinh Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Mã số: B2019-GNT-13

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Lê Vinh Hưng
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:1/2019-6/2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Bổ sung và chỉnh sửa giáo trình môn học Điêu khắc (hệ CĐSP Mỹ thuật - học phần 2)

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Minh Thùy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem