Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Văn hóa ẩm thực, ngành Du lịch ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Lịch sử sân khấu thế giới và Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thúy Hường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Power Point vào dạy học học phần chất liệu Khắc gỗ cho sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc tượng Bát bộ Kim cương chùa Tây Phương trong dạy học học phần Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và thế giới cho sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Minh Tân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu học phần Tin học chuyên ngành cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trang Tố Uyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu giảng dạy học phần Đại cương các loại hình nghệ thuật cho sinh viên Mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đào Thị Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và ứng dụng sách “Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát” của tác giả Trần Ngọc Lan vào dạy học thanh nhạc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Thị Thu Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu biên soạn tài liệu thực hành vẽ các khối cơ bản trong học phần Hình họa công nghệ may Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Sơn
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2020
Xem