Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Lịch sử thời trang Việt Nam và Thế giới, chuyên ngành TKTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Phương Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Trang trí cơ bản 1 cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Mai Trinh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số phương pháp Design vào học phần Nhập môn Design, ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hải Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng một số kỹ thuật xử lý chất liệu vải trên Thiết kế trang phục dạo phố trong môn Tạo mẫu Trang phục 3

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Thu Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Optitex trong môn Tin học chuyên ngành 2 thiết kế quần áo cơ bản ngành Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Vũ Mai Hiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Sáng tác phụ trang ngành Thiết kế Thời trang và Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hoàng Tùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Hình họa chuyên ngành 2 cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trương Tuấn Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phương pháp làm thay đổi bề mặt vải may mặc vào giảng dạy học phần Vật liệu may, sáng tác mẫu vải và kỹ thuật tạo chất liệu vải

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn T. Bích Liên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem