Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Thiết bị may cho sinh viên ngành Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Kiều Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu quy trình tạo mẫu ứng dụng vào Thiết kế trang phục trẻ em tuổi từ 6 - 8

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Nguyễn Kiều Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Corel Draw vào thiết kế hoa văn thổ cẩm trên trang phục phụ nữ

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thanh Nga
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Khai thác họa tiết trên trang phục của người Dao đỏ Sa Pa vào Thiết kế Trang phục biểu diễn

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Việt Hùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Sử dụng nét vào các bài tập ghi chép họa tiết cổ trong bài Thực tế chuyên môn 1, Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Thắng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng họa tiết Rồng thời Lý vào trang trí trang phục áo dài truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Thị Lan
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu giảng dạy học phần Thực hành công nghệ may 2

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Thị Thủy Thu
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu học phần Chế tác phụ trang ngành Công nghệ may ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bích Nhung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem