Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Dạy học hát Chèo cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trong hoạt động ngoại khóa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đặng Thị Lan
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Phương pháp giảng dạy ca khúc Việt Nam cho sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc năm thứ nhất Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Mai Tuyết
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu dạy học môn hòa tấu cho sinh viên hệ đại học Piano Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đinh Công Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Thiết kế tài liệu tự học tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên Quản lý Văn hóa Trường ĐHSP NTTW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Thị Hiền
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Phát triển chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo dục năng lực thẩm mỹ cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm tranh dân gian truyền thống

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Văn Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Thẩm mỹ Công nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Quách Thị Ngọc An
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tạo mẫu trang phục 1 ứng dụng đào tạo chuyên ngành TKTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem