Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học môn Đàn phím điện tử cho hệ ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lại Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu dạy học Âm nhạc ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Minh Tân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Hình tượng Di lạc trong điêu khắc Phật giáo Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đinh Gia Lê
+ Đơn vị thực hiện:Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Thanh nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huyền Linh
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng chương trình đào tạo Đại học quản lý VHNT theo phương pháp tiếp cận CDIO

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đào Đăng Phượng
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phan Văn Hùng
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Văn Hoàng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Sử dụng phương pháp Grap trong dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Thị Lệ Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Tâm lý Giáo dục Thể chất
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm