Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Âm nhạc mới Việt Nam cho hệ ĐHSP Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Nguyễn Đăng Nghị
+ Đơn vị thực hiện:Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy hòa tấu cho môn Đàn phím điện tử hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Diệu Ánh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Nhạc cụ
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Mỹ thuật trang phục chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Tin học chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Hoàng Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Nghệ thuật học - hệ ĐH Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thị Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa màu nước ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Xuân Tám
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu môn học Phát triển văn hóa cộng đồng, ngành Quản lý Văn hóa, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nông Thị Thanh Thúy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Cầu lông theo hình thức đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Minh Tuấn
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Tâm lý Giáo dục và Giáo dục thể chất
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem