Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu giảng dạy học phần Phát triển công nghiệp văn hóa cho học viên của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Dương Thị Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau Đại học
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Thực hành nghề nghiệp của sinh viên ngành Thanh nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đỗ Hương Giang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

So sánh động từ vận động Anh - Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Thị Lý
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Hóa trang ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thúy Hường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Quản trị khách sạn, ngành Du lịch, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Công tác xã hội với trẻ em cho sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Thị Đào
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng nghệ thuật chữ trong dạy học Thiết kế bao bì ngành Thiết kế đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lò Mai Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc thông qua giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Nguyễn Đăng Nghị
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem