Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Lịch sử Thời trang Việt Nam và Thế giới chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Phương Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Thẩm mỹ Công nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Quách Thị Ngọc An
+ Đơn vị thực hiện:Kho Thiế kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Rèn luyện kỹ thuật hát chèo cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đặng Thị Lan
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hòa tấu cho sinh viên Hệ Đại học Piano Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Công Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Chương trình đồng diễn thể dục cho sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Bùi Thị Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu tự học môn Pháp luật Đại cương theo hình thức tín chỉ cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Thị Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem