Danh mục đề tài khoa học công nghệ

NCKH Sinh viên

Khai thác nghệ thuật chạm khắc đình làng Hoàng Xá vận dụng vào vẽ minh họa trong Thiết kế Đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Mạc Thị Quỳnh Anh, K10B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Quách Thị Ngọc An)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Ngôn ngữ đồ họa trong thiết kế áp phích quảng cáo

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thu, K10A - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Phương Linh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Nghiên cứu yếu tố không gian trong thiết kế minh họa truyện tranh

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Trường Minh, K10C - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Minh Phong)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Ứng dụng của phần mềm ILLUSTRATOR trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đặng Minh Chiến, K10C - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Huy Thục)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Công tác xã hội tại Bệnh viện nhi Trung Ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Giáp Thị Như, K1 - CTXH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thị Đào)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào hoạt động học tập của sinh viên ngành du lịch trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Tuấn Hải, K1 - Du lịch (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vườn quốc gia Cúc Phương tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thông qua một số hoạt động văn hóa nghệ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bích Mai, K13 - QLVH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Thái Hoa)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Nâng cao nhận thức về tình dục an toàn cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Ngọc Phương Uyên, K1 - CTXH (Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Bình)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem