Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu tham khảo kiến thức Mỹ thuật ứng dụng trong đào tạo giáo viên mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS Quách Thị Ngọc An
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Khai thác dữ liệu hình ảnh hoa văn trang trí thời Lê Trung Hưng ứng dụng vào giảng dạy các học phần sáng tác thiết kế Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Xuân Giáp
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu tham khảo cho học phần thiết kế trang phục trẻ em ngành Thiết kế thời trang, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Hoàng Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu tham khảo về xử lý bề mặt chất liệu trong dạy học thiết kế trang phục trình diễn ấn tượng, ngành Thiết kế thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Bích Liên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Phương pháp dạy học hát Dân ca cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đặng Thị Lan
+ Đơn vị thực hiện:Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng yếu tố trong tranh Mondrian vào dạy học trang trí mảng trên trang phục ngành Thiết kế thời trang Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trương Tuấn Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Xây dựng dữ liệu hình ảnh cho học phần trang trí ngành Thiết kế thời trang Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Thanh Nghị
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu tham khảo học phần Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Kiều Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem