Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu hình thức biểu hiện tranh Lụa thông qua tác phẩm của một số họa sĩ trẻ Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Hạnh Chi
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu màu sắc ứng dụng trong Thiết kế đồ chơi, đồ dùng dạy học cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật mầm non

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Giang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu dạy học Thanh nhạc giọng nữ trung cho sinh viên đại học Sư phạm âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thị Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu thể hiện ca khúc nghệ thuật của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Thanh Thủy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông qua hoạt động lồng tiếng đoạn phim

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Ngô Thị Hòa
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Giáo dục sinh viên Sư phạm Nghệ thuật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm Âm nhạc, Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Văn Hoàng
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2021-2023
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Xây dựng mô hình giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh Trung học Phổ thông thông qua hoạt động trải nghiệm Làng nghề ở vùng Châu thổ sông Hồng

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Tráng Thị Thúy
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2021-2023
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc ít người khu vực miền núi phía Bắc gắn với phát triển du lịch bền vững

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem