Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiên cứu hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo giáo viên Sư phạm Nghệ thuật trong các cơ sở đại học theo định hướng đổi mới giáo dục Phổ thông

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Ngô Thị Hòa Bình
+ Đơn vị thực hiện:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Vận dụng họa tiết Trang trí trên kiến trúc Nhà thờ Lớn - Hà Nội vào dạy học chuyên ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trương Tuấn Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng nhân trắc học may mặc trong thiết kế quần áo nữ cơ bản ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Mai Hiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Khai thác yếu tố trang trí tranh Klimt, vận dụng vào dạy học ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Ngô Văn Sơn
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:
Xem
Đề tài cấp Khoa

Xây dựng mẫu hình ảnh trang phục công sở ngành Thiết kế Thời trang bằng phần mềm Illustrator

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thanh Nga
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nâng cao hiệu quả xây dựng bảng nghiên cứu trong học phần tạo mẫu trang phục ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huyền Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng họa tiết trên trống đồng Ngọc Lũ vào dạy học môn trang trí chuyên ngành 2 ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS Hoàng Thắng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu xử lý bề mặt chất liệu bằng kỹ thuật thêu tay ứng dụng vào thiết kế Áo dài nữ

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Nguyễn Kiều Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem