Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghệ thuật tạo hình rối nước dân gian trong sáng tác mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phan Văn Hùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật Cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2016-2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa 1, 2 (Hệ Đại học) Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Tiến Hiếu
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy Thanh nhạc học phần I –II tín chỉ, hệ Đại học Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trịnh Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Mỹ thuật cổ

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đào Thị Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Dàn dựng chương trình tổng hợp cho hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Vĩnh Khương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp (Ngành Sư phạm, trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Đông
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:CN. Lưu Thị Phát
+ Đơn vị thực hiện:Phòng Công tác HS-SV
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Nghệ thuật – hệ Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem