Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu dạy học môn hòa tấu cho sinh viên hệ đại học Piano Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đinh Công Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Thiết kế tài liệu tự học tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên Quản lý Văn hóa Trường ĐHSP NTTW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Thị Hiền
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Phát triển chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo dục năng lực thẩm mỹ cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm tranh dân gian truyền thống

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Văn Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Thẩm mỹ Công nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Quách Thị Ngọc An
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tạo mẫu trang phục 1 ứng dụng đào tạo chuyên ngành TKTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Lịch sử thời trang Việt Nam và Thế giới, chuyên ngành TKTT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Phương Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Trang trí cơ bản 1 cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Mai Trinh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem