Danh mục đề tài khoa học công nghệ

NCKH Sinh viên

Vai trò của ký họa trong học tập cơ bản và sáng tác chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Thị Thanh, K10B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Tám)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Khai thác nghệ thuật chạm khắc đình làng Hoàng Xá vận dụng vào vẽ minh họa trong Thiết kế Đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Mạc Thị Quỳnh Anh, K10B - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Quách Thị Ngọc An)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Ngôn ngữ đồ họa trong thiết kế áp phích quảng cáo

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thu, K10A - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Phương Linh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Nghiên cứu yếu tố không gian trong thiết kế minh họa truyện tranh

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Trường Minh, K10C - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Minh Phong)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Ứng dụng của phần mềm ILLUSTRATOR trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đặng Minh Chiến, K10C - TKĐH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Huy Thục)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Giáp Thị Như, K1 - CTXH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thị Đào)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào hoạt động học tập của sinh viên ngành du lịch trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Tuấn Hải, K1 - Du lịch (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
NCKH Sinh viên

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vườn quốc gia Cúc Phương tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thông qua một số hoạt động văn hóa nghệ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bích Mai, K13 - QLVH (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Thái Hoa)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem